Arbeidsinspectie bevestigt:
Neskrid is de benchmark voor orthopedisch werk- en veiligheidsschoeisel

Orthopedische schoeiseloplossingen zijn bestemd voor mensen met een voetproblematiek, een uiterst kwetsbare doelgroep met een ernstig verhoogd risico van blijvend letsel bij voetongevallen. Dankzij de Neskrid orthopedische oplossingen in werk- en veiligheidsschoeisel kunnen kwetsbare mensen met een (ernstige) voetproblematiek toch veilig en gezond (blijven) werken. Neskrid orthopedische oplossingen in werk- en veiligheidsschoeisel werken als gecertificeerde medische hulpmiddelen preventief tegen klachten, voorkomen ziekteverzuim, maken zelfs re-integratie mogelijk en zorgen er bovenal voor dat mensen volwaardig kunnen functioneren. Voor de Arbeidsinspectie reden om Neskrid te kwalificeren als de benchmark (referentie) voor innovatieve orthopedische oplossingen in werk- en veiligheidsschoeisel.

Om de markt definitief 100% juridische duidelijkheid te verschaffen over orthopedische oplossingen in werk- en veiligheidsschoeisel is het natuurlijk logisch dat de Arbeidsinspectie de benchmark op dit gebied inspecteert op de naleving van Verordening EU/2016/425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en bijbehorende norm ISO 20345. Daarom is Neskrid als de benchmark geïnspecteerd op:

  1. Neskrid orthopedisch werk- en veiligheidsschoeisel, ontwikkeld op voeten van individuele cliënten
  2. 4Allbrands semi- en orthopedische inlegzolen (steunzolen) in merken werk- en veiligheidsschoeisel

Toezichthouder Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) heeft geconcludeerd: 
Bij zowel Neskrid als 4Allbrands zijn géén overtredingen geconstateerd.

Op basis van Europese wetgeving bevestigen de juridische onderbouwingen van de Arbeidsinspectie:

  1. Neskrid orthopedisch werk- en veiligheidsschoeisel en 4Allbrands orthopedische schoeisel-oplossingen voldoen aan de Europese wet- en regelgeving: Verordening EU/2016/425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM), normen EN-ISO 20345:2022 voor veiligheidsschoeisel en EN-ISO 20347:2022 voor werkschoeisel zonder veiligheidsneus.
  2. Neskrid heeft géén toestemming nodig van fabrikanten voor het toepassen van 4Allbrands orthopedische oplossingen in de modellen van alle merken werk- en veiligheidsschoeisel.
  3. De 4Allbrands bibliotheek bevat de modellen van merken werk- en veiligheidsschoeisel die in combinatie met 4Allbrands orthopedische oplossingen getest en goedgekeurd zijn conform de normen.
  4. De oorspronkelijke fabrikant van het werk- en veiligheidsschoeisel blijft verantwoordelijk voor het volledige schoeisel na wijziging, inclusief de 4Allbrands orthopedische oplossingen. De conformiteit van de nieuwe combinatie in het kader van PBM-wetgeving blijft gewaarborgd.

Mocht een model van een (nieuw) merk in de 4Allbrands bibliotheek ontbreken, dan kunnen klanten zoals voetspecialisten, distributeurs, fabrikanten en werkgevers in het Neskrid Online Customer System (NOCS) de gratis testprocedure voor dit model aanvragen. Na goedkeur van alle testen van de 4Allbrands orthopedische oplossingen in het aangevraagde model, wordt het model (en nieuw merk) toegevoegd aan de 4Allbrands bibliotheek. Aanvragen voor de gratis testprocedure zorgen dat de 4Allbrands bibliotheek continu uitbreidt en bevat nu al bijna 8.000 modellen van meer dan 100 merken.