Arbeidsinspectie bevestigt:
Neskrid 4Allbrands voldoet volledig aan
PBM-wetgeving en EN-ISO 20345

Orthopedische schoeiseloplossingen zijn bestemd voor mensen met een voetproblematiek, een uiterst kwetsbare doelgroep met een ernstig verhoogd risico van blijvend letsel bij voetongevallen. Gecertificeerde orthopedische werk- en veiligheidsschoeisel van Neskrid zorgt ervoor dat mensen met een (ernstige) voetproblematiek toch veilig en gezond kunnen (blijven) werken. Het Neskrid orthopedisch werk- en veiligheidsschoeisel werkt als wettelijk gecertificeerd medisch hulpmiddel preventief tegen klachten, voorkomt ziekteverzuim, maakt zelfs re-integratie mogelijk en zorgt er bovenal voor dat mensen volwaardig kunnen functioneren.

Op verzoek van voetspecialisten, distributeurs en fabrikanten heeft Neskrid het innovatieve en universele 4Allbrands concept ontwikkeld. Met als ultieme doel: praktisch uitvoerbare en universele orthopedische oplossingen (inlegzolen, steunzolen en voorzieningen), toepasbaar in de modellen van alle merken werk- en veiligheidsschoeisel. Zonder enige restricties, opgelegd door de fabrikant van het merk werk- en veiligheidsschoeisel.

Enkele fabrikanten van veiligheidsschoeisel hebben middels handhavingsverzoeken de toezichthouder Nederlandse Arbeidsinspectie verzocht definitief 100% juridische duidelijkheid te geven over orthopedische oplossingen in werk- en veiligheidsschoeisel. Om dit te realiseren heeft de Arbeidsinspectie de navolgende orthopedische oplossingen in werk- en veiligheidsschoeisel geïnspecteerd op de naleving van Verordening EU/2016/425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en bijbehorende norm NEN-EN-ISO 20345:

  1. Neskrid orthopedisch werk- en veiligheidsschoeisel, ontwikkeld op voeten van individuele cliënten
  2. 4Allbrands semi- en orthopedische inlegzolen (steunzolen) in merken werk- en veiligheidsschoeisel

Toezichthouder Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) heeft geconcludeerd: 
Bij zowel Neskrid als 4Allbrands zijn géén overtredingen geconstateerd.

De Arbeidsinspectie bevestigt dat zowel Neskrid orthopedisch werk- en veiligheidsschoeisel ontwikkeld op voeten van individuele cliënten, als 4Allbrands semi-orthopedische inlegzolen en orthopedische inlegzolen (steunzolen) in de modellen van alle merken werk- en veiligheidsschoeisel volledig voldoen aan Verordening EU/2016/425 voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen uit de normen NEN-EN-ISO 20345 voor veiligheidsschoeisel en NEN-EN-ISO 20347 voor werkschoeisel zonder veiligheidsneus.

Voetspecialisten, distributeurs en werkgevers zijn met de universele 4Allbrands orthopedische oplossingen definitief verlost van het “keurslijf” aan inleg-/steunzolen verplichtingen per fabrikant van werk- en veiligheidsschoeisel. Dankzij de 4Allbrands medische hulpmiddelen als semi- en orthopedische inlegzolen (steunzolen) en orthopedische voorzieningen kunnen mensen preventief en cliënten met een voetproblematiek direct worden geholpen bij voetspecialisten, in winkels en op het werk. Eindelijk zonder restricties, opgelegd door de fabrikant van zijn of haar favoriete merk werk- en veiligheidsschoeisel.